Kontrolní rozpočet stavby přichází i v případě neshod s dodavatelem


Začali jste stavět a v peněžence velmi rychle ubývají peníze a vy stojíte před otázkou, zda vůbec postupují práce v souladu s vaší dohodou s dodavatelem. Je tedy potřeba se zaměřit ještě jednou na kontrolní součet všech položek materiálu a také času, který pracovníci na rekonstrukci či stavbu do chvíle kontroly investovali. Je důležité, aby všechny investice postupovaly s maximálně nějakou menší odchylkou, tedy v zásadě tak, aby to váš plán investic výrazně nepřevýšilo.

model

Sedněte si ke stolu s dodavatelskou firmou a poraďte se

Nechte si zhotovitelem doložit realizované položky a proberte vícepráce nebo méněpráce, které proběhly nebo teprve mají proběhnout. Ideálním dodavatelem je ten, kdo je schopen svůj položkový rozpočet stavby dodržet a nenapínat finance investora špatným řízením prací či nevhodným nákupem materiálu či vybavení.

Práce probíhají, ale trvají příliš dlouho

Tento problém zažilo také mnoho těch, kteří se rozhodli pro úpravy domu nebo přímo jeho přestavbu. Bohužel pokud jste nuceni v místě rekonstrukce bydlet, je vaší prioritou dodržení časového harmonogramu, protože bydlení není příliš pohodlné. Ve chvíli kdy se samotné úpravy protahují, jste nuceni žít v nepohodlí delší čas. Nedodržování termínů a protahování stavebních prací může narušit nejen klid obyvatel, ale také zvýšit samotný rozpočet stavby zdlouhavými vícepracemi na objektu.

rozpočet

Trvejte tedy na domluvě a dodržení rozpočtu stavbyse vším všudy

Smlouva o provedení díla je závazná pro obě strany, a pokud stavební firma nedodržuje pravidla, jak z hlediska položkového nastavení investic nebo z hlediska materiálu, máte právo se bránit. Také čas navýšený o nedodržení harmonogramu prováděných prací je důvodem k reklamaci či stížnostem na zhotovitele. Nenechte se tedy zahnat do kouta vlivem nepříjemné situace a vše si pečlivě kontrolujte, abyste nebyli nemile zaskočeni nastalým stavem rekonstrukce nebo přestavby bytu či domu.